Persondatapolitik

 1. GENERELT
  1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Handelshuset Aulum/Armytags ("Handelshuset Aulum", "Armytags", "Grejstore", "Battleground Airsoft" "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.
  2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Grejstore hjemmeside, www.armytags.dk ("Hjemmesiden").
  3. Handelshuset Aulum V/ Kenneth Storm Jessen er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Armytags kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
 2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR INDSAMLING OG BEHANDLING
  1. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og brugen af Hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du benytter, hvilke søgetermer du benytter dig af på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer
   1. Formålet med dette er at optimere brugeroplevelsen samt Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden og desuden vise dig relevante nyheder samt tilbud. 
   2. Retsgrundlaget for behandling er EU Persondataforordningsens art 6, stk. 1, litra f.
  2. Når du købet et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, betalingsmåde, oplysninger om købte produkter samt personaliseret tekst, leveringsmetode samt oplysninger om den IP-adresse, hvorfra bestillingen er foretaget. 
   1. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og iøvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder at kunne administrere dine rettigheder til reklamationer og returneringer. Oplysninger om dine køb kan vi desuden behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføreing samt regnskab. Oplysninger om køb opbevares i SmartWeb, SmsKlub (kundeklub) samt E-conomic. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig. 
   2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b,c og f
  3. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev/bliver medlem af kundeklubben, indsamler vi oplysning om dit navn, adresse, e-mail, mobilnummer, fødelsdato og købshistorik
   1. Formålet er at kunne varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve samt SMS til dig. Derudover for at holde styr på kundeklubbonussen
   2. Retsgrundlaget for behandling er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f
 3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
  1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til GLS, DAO 365 eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.
  2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
  3. Ordreoplysninger opbevares i SmartWeb, SMSklub og E-conomic. Formålet er at efterkomme regnskabslovens krav om opbevaring af disse data i 5 år.
  4. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
  5. 2 af disse databehandlere, Facebiook Inc. samt Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
   1. Kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: 
    https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
   2. Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: 
    https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 4. DINE RETTIGHEDER
  1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
  2. Indsigtsretten
   1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
   2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til support@handelshusetaulum.dk  - Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. Dette for at værne om dine personlige data.
  3. Retten til berigtigelse
   1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret via support@handelshusetaulum.dk
   2. Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse som bruger med login, har du selv mulighed for at korrigere via log-ind til din brugerprofil.
  4. Retten til sletning
   1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
  5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  
   1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  
  6. Retten til dataportabilitet
   1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  7. Retten til indsigelse
   1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
   2. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
  8. Retten til at tilbagekalde samtykke
   1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde det samtykke, du har givet os til en given behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtygge, bedes du kontakte os på support@handelshusetaulum.dk
  9. Retten til at klage
   1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 5. SLETNING AF PERSONDATA
  1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 2 år
  2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores Kundeklub slettes, når dit samtykke til kundeklubben tilbage, ikke har lavet køb på Hjemmesiden/Butikken i 2 år medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysninger.
  3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
  4. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
 6. SIKKERHED
  1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
 7. KONTAKTOPLYSNINGER
  1. Handelshuset Aulum V/ Kenneth Storm Jessen er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden. 
  2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores Persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet ovenfor i pkt. 4, kan du kontakte:
   Handelshuset Aulum, Jernbanegade7, 7490 Aulum
   Telefon: 97 47 31 78
   E-mail: support@handelshusetaulum.dk
   Kontaktformular: https://handelshusetaulum.dk/kontakt/

 1. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
  1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.
 2. VERSIONER
  1. Dette er version 1 af Armytags's Persondatapolitik, dateret den 22. maj 2018